Tartini Competition

PRAVILNIK TEKMOVANJA 2024


1. člen
ORGANIZATOR

4. mednarodno Tartinijevo tekmovanje mesta Piran za mlade violiniste in pianiste organizirata Glasbena šola Koper in Rotary klub Portorož.


2. člen
DATUM IN PRIZORIŠČI TEKMOVANJA


Tartinijevo tekmovanje bo potekalo v Piranu (Slovenija) od 31 maja do 2. junija 2024, in sicer
- v dvorani vedut v Tartinijevi hiši (Tartinijev trg) in
- dvorani Tintoretto v Občini Piran.
Priprava in vadenje pred nastopom na tekmovanju bo možno v prostorih Glasbene šole v Piranu.
Zaključni koncert izbranih nagrajencev bo predvidoma v Tartinijevem gledališču, v nedeljo, 2. junija 2024.


3. člen
DISCIPLINE IN KATEGORIJE

Tekmovanje je namenjeno mladim violinistom in pianistom.
Discipline: klavir, violina ter komorne skupine z godali ali komorne skupine z godali in klavirjem (3 do 6 izvajalcev).

Disciplini klavir in violina zajemata 6 tekmovalnih kategorij:
- klavir/violina 1. kategorija: rojeni po 1. januarju 2013,
- klavir/violina 2. kategorija: rojeni po 1. januarju 2011,
- klavir/violina 3. kategorija: rojeni po 1. januarju 2009,
- klavir/violina 4. kategorija: rojeni po 1. januarju 2007,
- klavir/violina 5. kategorija: rojeni po 1. januarju 2005,
- klavir/violina 6. kategorija: rojeni po 1. januarju 2003.

Disciplina komorne skupine z godali ali komorne skupine z godali in klavirjem zajema 3 kategorije:
- Kategorija A: povprečna starost tekmovalcev ne sme presegati 12 let,
- Kategorija B: povprečna starost tekmovalcev ne sme presegati 15 let,
- Kategorija C: povprečna starost tekmovalcev ne sme presegati 19 let.
Predpisano število izvajalcev v komorni skupini je od tri (3) do šest (6).


4. člen
PROGRAM

Program za violino solo:
1. in 2. kategorija: prosta izbira programa, brez obvezne skladbe;                                                                              
3. do 6. kategorija: obvezna izvedba enega stavka (hitrega ali počasnega) sonate ali koncerta Giusseppa Tartinija ter ostale skladbe po prosti izbiri do predpisane minutaže.
Izvajajo se lahko le originalna dela za violino. Program se v celoti izvaja na pamet.

Program za klavir solo:
V vseh kategorijah je obvezna ena skladba iz klavirskega opusa piranskega skladatelja Bojana Glavine* (glej opombo) ter ostale skladbe po prosti izbiri do predpisane minutaže. Izvajajo se lahko le originalna dela za klavir. Program se v celoti izvaja na pamet.

Program za komorne skupine z godali ali komorne skupine z godali in klavirjem:
Program je prost v okviru predpisane minutaže. Izvajajo se lahko originalne skladbe in priredbe, ki ne smejo biti poenostavljene. Program mora vsebovati skladbe iz vsaj dveh različnih glasbenih obdobij. Programa ni potrebno izvajati na pamet. 
Predpisano število izvajalcev v komorni skupini je od tri (3) do šest (6).

Minutaže za klavir in violino:
- 1. kategorija: skupno trajanje programa do 7 min,
- 2. kategorija: skupno trajanje programa do 10 min,
- 3. kategorija: skupno trajanje programa do 12 min,
- 4. kategorija: skupno trajanje programa do 15 min,
- 5. kategorija: skupno trajanje programa do 18 min,
- 6. kategorija: skupno trajanje programa do 22 min.

Minutaža za komorne skupine z godali ali komorne skupine z godali in klavirjem:
- Kategorija A - do 10 min,
- Kategorija B - do 15 min,
- Kategorija C - do 20 min.

Ocenjevalna komisija lahko nastop tekmovalca ali komorne skupine prekine, če ta prekorači predpisano minutažo. Vrstni red izvajanja skladb ni predpisan. Na zahtevo komisije mora tekmovalec predložiti originalno notno izdajo izvajane skladbe. Odločitev o izvajanju repeticij je prepuščena tekmovalcu.


Posebnost pri programu:
Tekmovanje podpira skladateljsko ustvarjalnost mladih, zato je v vsaki disciplini možna (seveda ne obvezna) tudi izvedba lastne izvirne skladbe, ki je v tem primeru del tekmovalnega programa. Skladba je lahko tudi posebej nagrajena.


5. člen
PRIJAVA IN KOTIZACIJA

Prijave na tekmovanje potekajo izključno na spletni strani tartini-competition.com, kjer so na voljo obrazci za vse tekmovalne discipline. Organizator sprejema prijave do zapolnitve mest, in sicer do 70 tekmovalcev za violino in do 70 za klavir oziroma do zapolnitve mest v obeh disciplinah ter do 20 komornih skupin z godali.

Kandidati morajo prijave poslati najkasneje do 20. aprila 2024. Po prejemu povratne elektronske pošte s strani organizatorja je potrebno v 3 dneh posredovati potrdilo o plačilu kotizacije na račun organizatorja in priložiti kopijo veljavnega osebnega dokumenta v pdf obliki. Navodila za plačilo kotizacije prejme kandidat po elektronski pošti. V primeru neudeležbe se kotizacija ne povrne. Višina kotizacije:

- violina/klavir 1. kategorija − 60 €,
- violina/klavir 2. kategorija − 60 €,
- violina/klavir 3. kategorija − 60 €,
- violina/klavir 4. kategorija − 70 €,
- violina/klavir 5. kategorija − 70 €,
- violina/klavir 6. kategorija − 70 €,
- komorne skupine z godali ali komorne skupine z godali in klavirjem − 40 € na tekmovalca.

Honorar za uradnega klavirskega spremljevalca (korepetitorja) za violiniste (ena vaja in tekmovalni nastop ter morebitni nastop na koncertu nagrajencev) znaša:
1., 2. kategorija − 50 €
3., 4. kategorija − 60 €
5., 6. kategorija − 70 €

6. člen
OCENJEVALNA KOMISIJA – STROKOVNA ŽIRIJA


Ocenjevalno komisijo sestavljajo mednarodno priznani glasbeniki in pedagogi. Ocene komisije so dokončne in brez možnosti pritožbe. Člani žirije ne ocenjujejo kandidatov, ki so njihovi učenci ali sorodniki. Komisija si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad v primeru nezadostnega umetniškega vtisa pri tekmovalcih. Tekmovalci lahko tekmujejo v višji kategoriji, vendar ne morejo tekmovati v več kategorijah. Vrstni red nastopajočih bo določen in objavljen na spletni strani tekmovanja z žrebom začetne črke.


7. člen
OBVEZNOSTI NAGRAJENIH TEKMOVALCEV

Prejemniki najvišjih nagrad se zavežejo, da bodo ob vabilu organizatorja nastopili na zaključnem koncertu nagrajencev, kjer jim bodo nagrade tudi podeljene. Neudeležba na koncertu nagrajencev pomeni izgubo pravice do nagrade. Vsi tekmovalci se odpovedujejo vsem pravicam ob radijskem ali televizijskem snemanju in predvajanju njihovega tekmovalnega nastopa ali zaključnega koncerta nagrajencev (vključno z internetnim prenosom tekmovanja).


8. člen
TOČKOVANJE IN NAGRADE

Tekmovalci bodo ocenjeni po naslednji točkovni lestvici:
- od 90 do 100 točk − prva nagrada, diploma in zlata medalja,
- od 80 do 89,99 točk − druga nagrada, diploma in srebrna medalja,
- od 70 do 79,99 točk − tretja nagrada, diploma in bronasta medalja,
- pod 70 točk − priznanje za udeležbo.
Rezultati bodo objavljeni največ dve uri po zaključku vsake kategorije.

Strokovna žirija lahko dodeli posebne nagrade:
- 400 € za najboljšega violinista/violinistko celotnega tekmovanja,
- 400 € za najboljšega pianista/pianistko celotnega tekmovanja,
- 400 € za najboljšo komorno skupino,
- 200 € za najboljšo izvedbo obvezne skladbe,
- 200 € za lastno, izvirno skladbo,
- 200 € za najobetavnejšega mladega solista ter
- druge nagrade po predlogu žirije ali organizatorja (notna literatura, poletne šole ipd.).

*Organizator si v primeru neugodne epidemiološke situacije pridružuje pravico do preložitve tekmovanja.
 

The friendliest music competition in Europe

in the beautiful city of Piran.

 

NosilcA tekmovanja
Punkt Glasbena šola Koper, Gallusova 2, 6000 Koper
Punkt Rotary Klub PortoroŽ, Obala 43, 6320 PortoroŽ

Punkt KontaktI


Pravilnik o zasebnosti / Politika o rabi piškotkov
MEDNARODNO TEKMOVANJE TARTINI / VSE PRAVICE PIRDRŽANE / Splet naredil:  F.KING